کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

دانلود مقاله كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون

ماهيت خبر

رسانه‌ها در عملكرد روزانه خود صحنه مناظره بينش‌ها و ميدان منازعه كلمات و معاني هستند، برخلاف آنچه ظاهراً به نظر مي‌رسد، رسانه‌ها در نقش خبري خود آينه‌ي انعكاس رويدادها و واقعيات دنياي اجتماعي و سياسي نيستند، بلكه برعكس آفريندة واقعيتهاي اجتماعي و سياسي هستند و به تصورات ما از دنياي اطرافمان هستي مي‌بخشند اين فرض و پيشنهاد در آغاز عجيب مي نمايد و ممكن است ما را در شناخت محيط اطراف خود دچار ترديد كند. ليكن با اندكي انديشه مي‌توان پي‌برد كه خبر خود واقعيت و خود عينت جهان اطراف ما نيست، بلكه تنها حكايت و روايتي از اين واقعيت است.

اينكه آيا واقعيتي خارج از محدوده كلام وجود دارد يا نه، مورد بحث نيست، بلكه اين شناخت اساسي كه خبر ساخته و پرداخته ذهن بشر است و اين ذهن تنيده در عقايد، آداب و رسوم و هنجارهاي فرهنگي است،‌ كليد گشايش راز خبر است. خبر به ما مي‌گويد كه به چه چيز خبر فكر كنيم و چگونه به آن بينديشيم.

علاوه بر اين، خبر محصول كار سازمان يافته‌اي است كه سلسله مراتب، ارزشها و هنجارهاي توليدي خود را دارد. خبر از دنياي واقعي برمي‌خيزد، بر اساس ارزشها و هنجارهاي فرهنگي و سازمان خبري واقعيت را دگرگون مي‌كند و به صورت روايت و داستان به دنياي واقعي باز مي‌گردد.

در اين فراگرد (مشاهد، بغير، روايت و اشاعه) خبر به ارزشها و هنجارهايي كه از آنها برخاسته است، حكم طبيعي و عيني مي‌بخشد و در گسترها خود آنها را باز توليد كند. به رغم ادعاي روشنگري، خبر از آنجا كه بايد ساده باشد و در سطح تصورات و ذهنيات مخاطبانش قرار گيرد، از‌ آنجا كه بايد به زبان آنان سخن مي‌گويد از ديدگاه ايشان داراي معني باشد، نمي‌تواند فراتر از سطح عمومي مخاطبانش حركت كند . در نتيجه خبر به صورت تأييد كننده و توصيه گر باورهاي بيشتر پرداخته مخاطبان عمل مي‌كند.

 

فصل اول :

 

خبر در تلويزيون

تعريف خبر

ارائه تعريفي جامع و مانع بدون تكيه بر تعاريف پيشين و مراحل تهيه و تنظيم خبر، شكل‌ اصلي محققان، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاهها بوده است. مهمترين اشكالهايي را كه مي‌توان راي تعاريف خبر بيان كرد، بدين ترتيب است.

  • بيشتر تعاريف خبر توصيفي هستند و تنها به وصف يك يا دو خبر اكتفا مي‌كنند، مانند:

«خبر گزارش از واقعيت‌هاست اما هر واقعيتي را نميتوان خبر ناميد» در اين توصيف ابعاد تازگي، مجاورت، شگفتي و … معقول مانده است.

  • بعضي تعاريف خبر تمثيلي است مانند : (اگر فردي سگي را گاز بگيرد خبر است)، اما بر عكس، اگرسگي فردي را گاز بگيرد، خبر نيست) اين خبر گر چه بعد شگفتي را در خبر روشن مي‌كند اما در برابر مثالي ديگر چون خبر «كشتن يك شير توسط الاغي در باغ وحش تهران) حتي در جنبه‌ تمثيلي‌اش، كاستي‌هاي فراوان دارد.
  • بعضي تعاريف خبر به صورت تك بعدي به خبر مي‌پردازد، پس از خود جريان غافل مانده اند، پس براي رهايي از اين گونه تعاريف محدود و شكننده لازم است به چشم اندازي كلي‌تر از خبر پرداخت.
  • كاستي مهم ديگر تعاريف خبر، آن است كه هر يك از آنها تنها براي يك يا دو نوع از خبرها كاربرد دارند. در حاليكه در خبرنويسي دانشجويان با ابعادي از خبر آشنا مي‌شوند كه لازم است در تعريف خبر بيان شوند.

لذا با اين پيش زمينه به تعاريف متعددي كه توسط صاحب نظران دربارة خبر انجام شده است،‌ مي‌پردازيم:

۳,۵۰۰ تومان
تعداد :

توضیحات

دانلود مقاله کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

دانلود مقاله کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

مقایسه سیستم رنگهای چاپی و نوری

در سیتسم چاپ چهار رنگ و در سیستم نوری سه رنگ اصلی (سبز Green، آبی Blue ، قرمزRed) داریم و تمام رنگهای دیگر از ترکیب این ها ساخته می‌شوند بدین معنا که سیستم رنگ سازی به صورت ترکیبی است. در سیستم چاپ می‌توانیم رنگها را به صورت تخت (Tone Pleat) هم انتخاب کنیم اما این امکان در سیستم نوری تلویزیون وجود ندارد. و فقط با همین سه رنگ اصلی تمام رنگهای مورد نظرمان را باید بسازیم. نکته دیگر اینکه در سیستم چاپ رنگهای اولیه می تواند بیش از چهار رنگ باشد که در سیستم تلویزیون نمی‌توانیم بیش از سه رنگ اولیه و ورودی داشته باشیم. بر همین اساس که در سیستم تلویزیون با دو رنگ طلایی و نقره‌ای مشکل داریم ولی در سیستم چاپ به راحتی می‌توانیم این دو رنگ را به صورت تخت داشته باشیم. سیستم تلویزیونی، رنگ طلایی را به زرد Yellow و رنگ نقره‌ای را به رنگ مایل به سفید نشان می‌دهد. مزیتی که سیستم نوری بر سیستم چاپ دارد، این است که میزان شدت و کنتر است رنگها توسط گیرنده قابل تنظیم است که این امکان در محصولات سیستم چاپ به هیچ وجه ممکن نیست. از سویی این بیننده است که تصمیم می‌گیرد تصویرش رنگی باشد یا تک رنگ. او با تنظیم رنگهای دستگاه گیرنده می‌تواند علاوه بر شدت  و کنتراست رنگها، نوع ارائه ( تک رنگی یا رنگی بودن) آنها را انتخاب کند. گذشته از اینها همراهی رنگها با صدا و حرکت بر میزان تأثیر آنها می‌افزاید و تا حدود زیادی به طرح کمک می کنند تا بار معنایی پیام را بر عهده این دو عنصر بگذارند. طراح بایستی در نظر بگیرد که کارش نهایتاً به صورت همزمان رنگی و تک رنگ ارائه خواهد شد. لذا از این جهت دقت نظر بیشتری را می طلبد. وقتی صحبت از رنگ شناسی در تلویزیون و آثار گرافیکی آن می‌شود باید در نظر داشته باشیم که از جهات گوناگون مبحث رنگ مطرح می‌شود. بعد زیبایی شناسی رنگ ، بعد فیزیکی و اپتیکی رنگ، بعد کارکردی رنگ

محدودیت‌های فنی انتخاب رنگ

دانستن این اصل، طراح را در انتخاب رنگهایش کمک می‌کند و با دانشی که از اصول رنگها دارد تلاش می‌کند رنگها انتخابی‌اش از جهات گوناگون (فام ، ارزش رنگی ، اشباع، لومینانس، رزنانس و کنتراست) یکدیگر را از بین نبرند و بر عکس بیننده را به سوی هدفی واحد هدایت کنند. توجه به پخش همزمان رنگی و سیاه و سفید اثر گرافیکی در تلویزیون، اولین نکته‌ایست که طراح می‌بایست در کاوش لحاظ کند. نکته دوم دانستن محدودیت‌های رنگی در تلویزیون است که عبارتند از:

الف. محدودیت کاربری والرهای رنگی با اختلاف فاز کمتر از بیست درصد: در رسانه تلویزیون به دلایل فنی مکانیزم پخش آنتن با این قبیل مشکلات مواجه هستیم که اگر دو والر رنگی با اختلاف فاز مثلاً ده درصد داشته باشیم احتمال فرسایش بین این دو رنگ و محو شدن و ساچوره شدن مرز بین این دو وجود دارد و اگر این محو شدن خواست طراح نباشد قطعا اثر گرافیکی او را زیر سؤال خواهد برد.

ب. محدودیت کاربری رنگ سیاه مطلق : معمولاً رنگ سیاه مطلق (Black) در چاپ نمود بسیار زیبایی پیدا می‌کند ولی در تلویزیون به دلیل وجود نور شدید که بر صفحه کادر تلویزیون تابیده می شود این سیاهی به سمت بور شدگی پیش می رود و به همین دلیل جذابیت سیاه مطلق را ندارد بلکه بسیار چشم آزار جلوه خواهد کرد. آیا بایستی رنگ سیاه مطلق را از ترمینال رنگی طرح‌هایمان خارج کنیم یا چاره دیگری نیز هست؟ به طور قطع و یقین، حذف کامل یک رنگ کار درستی نیست وقتی صحبت از بورشدگی رنگ سیاه مطلق می کنیم بایستی در نطر بگیریم که موقعی این امر اتفاق می افتد که وسعت سطح رنگی سیاه مطلق زیاد باشد و به اصطلاح سطح غالب و رنگ غالب در صفحه کادر سیاه باشد ولی اگر فقط سطح کوچکی را با این رنگ پر کنیم و یا بادسن‌ها و خطوط (به شرطی که زیاد نازک نباشند) را سیاه کنیم. مشکل بورشدگی نمودی ندارد و برای تماشاگر تلویزیون چشم آزار نخواهد بود.

ج- محدودیت کاربری رنگ سفید مطلق: دقیقاً همان مشکل رنگ سیاه مطلق را به نوعی دیگر در به کارگیری رنگ سفید مطلق داریم. رنگ سفید مطلق نیز در آثار چاپی نمود بسیار خوب و زیبایی دارد. ولی در تلویزیون بویژه اگر در سطوح گسترده ارائه شود برای تماشاگر تلویزیون نه تنها جذابیت ندارد بلکه نور بیش از حد شدید این رنگ، چشم او را خسته و کسل خواهد کرد.

د. محدودیت کاربری ترمینال رنگ‌های مدرن و فرا مدرن: پیش‌ترآورده شد که تلویزیون پرمخاطب‌ترین رسانه عصر حاضراست. گستره این مخاطبان بسیار وسیع  است، از کودکان تا افراد مسن،‌ از افراد کم سواد تا اندیشمندان، از اقشار کم درآمد تا متمولین و . .. این چنین گستره‌ای از مخاطبان ، دست اندرکاران یک شبکه تلویزیونی را وا می دارد تا بافت برنامه‌های شبکه در یک حد متوسطی ارائه شود لذا برای اینکه قاطبه مخاطبان را ارضاء کنند موظفند از حرکت در جهت خواسته قشری خاص دوری کند. طراح گرافیک نیز بر همین منوال سیر می‌کند در نتیجه طرح‌ها و ایده‌هایش نبایستی فقط برای افرادی خاص قابل فهم و درک باشد. این چنین است که از ترمینال رنگهای مدرن و فرامدرن برای برنامه‌های عمومی نمی‌تواند استفاده کند چرا که فهم اینگونه رنگ بندی و رنگ شناسی هنوز در سطح عامه رایج نشده است.

در دهه‌های خیر و با مطرح شدن نظریات جدید سه نظریه درباره رنگها به وجود آمد که بسیاری از نظریات گذشته درباره رنگها را نقض می‌کند، این نظریات عبارتند از:

الف- نظریه تشنگی رنگها

نظریه «تشنگی رنگی» در بعضی آثار طراحان دهه‌های گذشته جهان کاربرد داشته، امروزه موارد استفاده بیشتری پیدا کرده است. «تشنگی رنگی» معتقد است نباید به صورت افراطی از وجود و انرژی رنگ‌های قوی استفاده کرد و بر این اصل استوار است که هر چه انرژی بصری رنگ قوی‌تر و شدیدتر باشد بایستی حضورش کمتر و خلاصه‌تر باشد: چرا که حضور بیش از اندازه و تکرار بی مورد آن از ارزش، اعتبار و قوت رنگ می‌کاهد. علاوه بر اینها خاصیت مفهوم گرایانه خود را هم از دست می دهد. بر اساس این نظریه تلاش می شود در یک اثر گرافیکی تمامی فرم ها و شکل‌های موجود که از نظر اهمیت موضوعی و مفهومی از درجات پایین‌تری برخوردار هستند، پار رنگ‌های خنثی، سرد، مرده و کم اهمیت ارائه شود. در عوض فرم‌هایی که به لحاظ موضوعی اهمیت بیشتری دارند. به دلیل نیاز ارتباطی‌اش با مخاطب بایستی قویترین رنگ را دارا باشد.

وجه تسمیه این نظریه از آنجا ناشی می‌شود که در یک اثر گرافیکی که مطابق این نظریه رنگ آمیزی شده است، مخاطب اثر با دیدن قسمت هایی که از ارزش رنگی پایینی برخوردار هستند احساس کمبود رنگ می‌کنند یا اصطلاحاً به لحاظ رنگی «تشنه» می‌شود و با دیدن قسمت مهم و پر انرژی رنگی، از آن تشنگی رفع عطش می‌کند.

برای عملی کردن این نظریه بایستی پس از رسیدن به ایده‌ نهایی و کمپوزیسیون خطی اثر، تمامی المانها و عنصر موجود در آن را به لحاظ اهمیت موضوع، رتبه بندی کنیم. بدین معنا که عناصر والمان هایی که بهتر و بیشتر موضوع اثر را نشان می‌دهند در رتبه اول، عناصری که به نسبت اولی کمتر موضوع را پوشش می‌دهند در رتبه دوم و همین طور مسلسل. در پایان با یک درجه بندی موضوعی المانها رو به رو خواهیم بود. «تشنگی رنگ» ایجاب می‌کند عنصر یا المانی که در رتبه اول اهمیت و موضع قرار دارد  بایستی با قوی‌ترین و پرانرژی‌ترین رنگ پوشش داده شود.

نکته دیگر درباره «نظریه‌تشنگی رنگ» این است که همیشه اینطور نیست که فقط یک رنگ، ایفاگر نقش این نظریه باشد و گاهی اوقات دسته ای از رنگها با هم شدت و قوتی می‌یابند که مرتفع کننده تشنگی رنگهای خنثی، سرد و کم اهمیت هستند.

نکه دیگر اینست که«تشنگی رنگی» فقط قایل به این نیست که تمام فضای رنگی اثر گرافیکی ، سرد، تیره و خاموش باشد و فقط عنصر مورد اهمیت از انرژی رنگی قوی برخوردار باشد. بلکه می توان این قاعده و اصل را به صورت معکوس هم به کار برد بدین معنا که می‌توان عنصر با اهمیت کار را با رنگ های کم مایه و کم اهمیت پوشش داد و در عوض سایر قسمتها را با رنگ های شدید قوی به نمایش گذاشت. قاعده مـعکوس در اغلب قواعد تجسمی کارایی دارد و در این نظریه هم می‌توان از آن بهره برد.

نظریه‌‌ی نسبی‌گرایی رنگها :

در دهه‌های اخیر و با مطرح شدن نظریات جدید، بحث مفهوم گرایی رنگها هم دستخوش تغییر شد. پیش از این چنین متداول بود که هر رنگی را سمبل یک صفت می‌پنداشتند. حتی با کنار گذاشتن نظریه «مفاهیم قراردادی رنگها» هم سعی در تثبیت مدعای خود با مراجعه به تحقیقات روانشناسانه نمودند. که مثلاً واکنش ‌مغز در مقابل رنگ زرد باعث ایجاد ترس و دلهره می‌شود پس رنگ زرد، رنگ ترسناک است این نظریات به مرور  کارایی ‌شان را از دست داده‌اند و امروزه نمی توانیم بگوییم هر رنگ به تنهایی در برگیرنده مفاهیم متعدی است. نظریه‌ جدید به نسبیت گرایی معقتد است و بیان می‌کند که مجموع دو یا چند رنگ در کنار هم می‌توانند به مفهوم سازی آنها کمک کنند. همانطوری که یک کلمه به تنهایی مفهوم نهایی را بیان نمی‌کند و وقتی در کنار کلمات دیگر تشکیل جمله داد آنگاه است که جمله نقش آن کلمه را باز می‌شناساند در مورد رنگها هم چنین است به طور مثال رنگ قرمز وینستونی در کنار مشکی و قهوه ای سوخته، خشن‌ترین و وحشتناک‌ترین رنگهاست اما همین رنگ در کنار نارنجی، آبی و سفید به شادترین رنگها تبدیل می‌شود. وقتی در تلویزیون از رنگها استفاده می‌کنیم بایستی نسبت گرایی مفهومی آنها را در نظر داشته باشیم.

 

 

 

اطلاعات اضافی

فرمت

word

تعداد صفحات

146

بررسی ها

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که بررسی می کند “کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط