رهبری، شخصیت و اثر بخشی

دانلود تحقیق درباره رهبري، شخصيت و اثر بخشي

چكيده:

اين مقاله در مورد رهبري و شخصيت صحبت مي كند. علاوه بر اين به عنوان تجديد علاقه اي به اين موضوع ديده مي شود. حتي زماني كه مجدداً تحقيقات گذشته بررسي شدند و تحقيات جديد شكل گرفت، اساسي ترين نتايج به صورت قبل باقي ماندند. مطالعات پاسخ هاي ناسازگاري در مورد اينكه چطور خصوصيات شخصيتي با رهبري ارتباط مي يابند، مي دهد. تحقيقات گذشته و معاصر نشان مي دهد كه شخصيت نمي تواند رهبري را توضيح دهد. خصوصيات رهبران نمي توان اثر بخشي سازماني را توضيح دهد. رهبري نشان دهنده داشتن تأثير جزئي بر اثر بخشي سازماني است. موضوع شخصيت كمتر با مديريت در ارتباط است. مديريت و رهبري در سازمان هاي اسمي در مورد دارا بودن ويژگي هاي خاص نيست، بلكه در ارتباط با عملكرد مي باشند.

 

1- مقدمه:

آيا مقوله رهبري مي تواند توضيح بدهد كه چرا برخي مردم قادرند به موقعيت رهبري برسند، در حالي كه ديگران نمي توانند؟ آيا رهبري كليد اثرگذاري سازماني است؟ يكصد سال تحقيق اختصاص داده شد براي جواب دادن به اين سؤالات بوسيله افرادي كه در رشته هايي همچون روانشناسي، مديريت بازرگاني، مديريت، اقتصاد و علوم سياسي آموزش ديده بودند. اين مقاله به بررسي همزمان مطالعات گذشته و حال حاضر و ( همچنين) علاوه بر اين آزمايش مجدد آثار كلاسيك مي پردازد. هدف ترسيم نتايجي مرتبط با حالت هاي رشته امروزي است. با اين حال ديدگاه ( رهيافت، نگرش) شخصيت در رهبري تنها ديدگاه رهبري است.

۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان
تعداد :

توضیحات

دانلود مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی

دانلود مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی

Hogan و دیگران، اعتقاد دارند که شخصیت رهبر اثرات قابل پیش بینی بر عملکرد تیم دارد. برای یک اظهار نظر، نظری معتبر باشد. دو نیازمندی را باید دارا باشد. اظهار نظر باید منطقی باشد و از نظر تجربی نیز پوشش داده شود این فرضیه که یک رابطه بین شخصیت رهبر و اثرگذاری سازمانی است غیرمنطقی است.

رهبری تعریف و درک شده بعنوان اثرگذاری بر دیگران تا اینکه وظایف را انجام دهد و به اهداف سازمانی و گروهی دست یابد. برای اینکه رهبراین بر دیگران اثر بگذارند باید عمل کنند. آیا ممکن است با داشتن بعضی از ویژگی های شخصیتی به راحتی بر دیگر افراد اثر گذاشت. عمل رهبران می تواند:

 

آنچنان که ما مشاهده کردیم زنجیره ای طولانی از علل شخصیت رهبران، که بر تأثیرگذاری وجود دارد بعنوان نتیجه نهایی این دلیلی است که چرا شخصیت نزدیک به ۵۰ سال پیش رها شد و چرا رفتار و عمل رهبر مورد توجه قرار گرفت. دنیای مدیریت دنیای عمل است.

Elster، بیان کرد که عمل انفرادی انسان، واحد اساسی تفاسیر در علوم اجتماعی است. عمل همیشه، الزام مدیریتی است با توجه به Nahria , Eccles. هنگامی  که بیشتر محققان توافق کردند که ویژگی ها، اثر دارند از طریق عمل چرا آنها پافشاری می کنند بر اهمیت بیشتر ویژگی ها نسبت به رفتار در تحقیقات خود؟!

شخصیت اثر می گذارد بر رفتار. عوامل دیگر نیز بر رفتار اثر می گذارند و این نکته باقی می ماند مانند:‌این عمل است که نتیجه می دهد، نه شخصیت هر چند خوشایند و مطلوب باشد. امروزه هیچ تئوری رهبری نمی تواند به طور منطقی و تجربی متقاعد کننده نشان دهد که چرا یک رهبر موفق می شود، در حالی که دیگران شکست می خورند به طور کلی.

اگر ما ویژگی های شخصیتی را که با اثرگذاری مرتبط هستند طبق دست آوردهای بالا، به دقت بررسی کنیم ما در می یابیم که آنها به طور متفاوت گزارش داده اند که با رابطه بین متغیرهای شخصیتی و اثرگذاری توافق دارند.

Yoki بیان می کند که صدها مطالعه بر ویژگی ها، اعمال شد اما ویژگی ها فردی، از این که یک رابطه قوی با اثرگذاری رهبری داشته باشد بازماند.

۷- شخصیت و رفتار

در تحقیقات مربوط به رهبری عامل اصلی اعتماد به اعمال، رفتار و الگوی رفتاری رهبران و مدیران و پیامدهای چنین رفتارهایی است (‌دیدگاه ابزاری). رفتار ربطی به حالت درونی یا ویژگی ها ندارد اما به فعالیت بستگی دارد رفتار بوسیله یک فرد به وجود می آید که یک اثر یا نتیجه را رفتار مؤثر می نامند. ؟؟؟

نویسندگان معاصر، رابطه میان شخصیت و رفتار را مورد خطاب قرار داده اند بنا به عقیده Kinkpatriko و Locke، مدرک نشان دهنده آنست که ویژگی ها اهمیت دارند، اما مدارک تجربی آن را نشان نمی دهد.

به گفته آنها، ویژگی ها به تنهایی برای رهبری موفقیت آمیز تجاری، کافی نیست و فقط مقدمه است. ویژگی فقط عوامل بالقوه را برای رهبری به مردم می بخشد. رهبران دارای ویژگی های خاص هستند و این ویژگی ها رفتار رهبران را تعیین می کنند (   ؟   )

با این حال، Frakas و Wetlavfer هنگام مطالعه بر روی ۱۶۰ مدیر، دریافتند که سبک رهبری صریح و واضح مدیریت یک انعکاس از سبک شخص نیست.

در شرکت های موثر CEO ها به سادگی دیدگاه رهبری که به دنباله شخصیت آنهاست قبول نمی کنند، بلکه در عوض قبول می کنند دیدگاهی که نیازهای سازمان و موقعیت تجارت را با هم به خوبی نمایش می دهد.

Frakas و Wetlavfer، تأکید کردند که آنها رهبری را به عنوان یک ویژگی کلی یا دیدگاه شخصی رهبری که به تنهایی یک کارکرد شخصیتی است تحقیقات آنها اشاره می کند که بعضی رهبران خیلی خوب، برخی از ویژگی های معین را در خود سرکوب می کنند.

یا برخی از ویژگی هایی را که مادرزادی نبوده را در خود رشد می دهند تا اینکه سازمان خود را به طور مؤثر اداره کنند. Frakas و Wetlavfer اظهار داشتند که تا زمانی که دانشمندان زنی را برای رهبری کشف نکرده اند، مباحث پیرامون شخصیت ادامه خواهد داشت.

که این برای انجام، بعید به نظر می رسد. تحقیق آنها نشان می دهد که رهبران به خاطر چیزهای مورد علاقه درونی خود رهبری نمی کنند بلکه به خاطر درخواست های خارجی است که رهبری می کنند. Hartman همچنین دریافت که عوامل شخصیتی نمی توانند پیش بینی کنند و رابطه ای با مهارت های رهبری ندارند.

در حقیقت مطالعات رفتار رهبری نشان دهنده تفاوت هایی ما بین رهبران در حوزه های رهبری مانند سبک های رهبری، سبک های تصمیم گیری، رفتارهای ناسازگار، انگیزش و خلاقیت برای اشاره به تعداد کمی از حوزه ها، Vinken burg تمرکز می کند بر فرآیند تصمیم گیری با تکیه بر رفتار مدیریتی آشکار تلاش برای درک اینکه چرا مدیران انجام می دهند چیزهایی که (؟).

بیشتر آکادمی ها رفتار را دستوالعملی از ۲ عامل فردی و موقعیتی، توافق کرده اند. با این حال، (؟)Vinken burg دریافت که به طور کلی، عوامل موقعیتی دارای اثر بزرگتری نسبت به فاکتورهای شخصی بر انتخاب رفتار مدیران دارد.

Nystedt، مراجعه می کند به مطالعات دیگران و می گوید، “ویژگی های شخصیتی مربوط به رفتار رهبر، توسعه بیشتر و ابهام کمتری از مشاهدات ابتدایی ( قبلی) دارد.

” Yoki، همچنین اشاره کرد که بسیار مشکل است تغییر رابطه مجزا کردن ویژگی ها بوسیله آزمایش که چگونه آنها رفتار واقعی رهبران را بیان می کنند. متأسفانه بیشتر مطالعات بر ویژگی ها بوسیله یک تئوری که توضیح بدهید، چگونگی ویژگی ها با اثرگذاری مدیریتی و پیشرفت مرتبط هستند، راهنمایی نمی کنند.

اطلاعات اضافی

فرمت

word

تعداد صفحات

29

بررسی ها

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که بررسی می کند “رهبری، شخصیت و اثر بخشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط