شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی

milad نظر 0 ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

شرکت های تعاونی

تعریف شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف موردنظرِ قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود.

در این تعریف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آنها اشاره می شود .

۱ . فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند .
۲ . شرکت تعاونی فقط در امور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت داشته باشند .

۳ . شرکت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی که در ماده ۱ قانون بخش تعاون آمده می توانند فعالیت نمایند .

۴ . طرق فعالیت در شرکت های تعاونی تولید و توزیع همکاری است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند .
۵ . رعایت مقررات قانونی بخش تعاون در تشکیل و فعالیت شرکت های مذکور الزامی است .

 انواع شرکت تعاونی

شرکت تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید .

ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

 شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.

ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است شرکت تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

0 نظر

پاسخی بگذارید